Stamboom van Cornelis Wybes
 

man

vrouw

Klik op een naam voor link naar tekst.


info

Overzicht

Naar stamvader

Krijn Hendriks

Cornelis Hendriks

Piebe Cornelis

Wybe Hendriks

Gerlske Cornelis

Riemer Hendriks

Janke Hendriks

Olfinus Frederikus Duiker

Sijtje Hendriks

Lykele Freerks

Janna Olpherts

Sophia Volina Duiker

Cornelis Jans

Jan Cornelis

Bauke Freerks

Freerik Olpherts

Sytske Duiker

Sytske Jans

Sytse Johannes

Sytske Freerks

Simon Olpherts

Jantje Duiker

Antje Baukes

Wybe Freerks

Lykle Olpherts Duiker

Eeltje Duiker

Baukje Freerks

Antje Olpherts

Sytske Duiker

Kornelis Freerks

Doetje de Zwart

Feikje Duiker

Jan de Zwart

Simon Duiker

Sytske Feenstra

Mindert Spoelstra

Lykle Duiker

Mindert Spoelstra

Doetje Krol

Siebe Krol

Pieter de Vries

Taetske Feenstra

Halbe Krol

Froukje de Vries

Geertje Krol

Jacob de Vries

Doetje Feenstra

Petrus de Vries

Froukje de Vries

Hiltje de Vries

Hiltje de Vries

Stijntje Snijders

Aafke Feenstra

Bauke Feenstra

Froukje Snijders

Vroukje Bouma

Marijke Bouma

Sytske Veenstra

Hendrik Bouma

Marijke Bouma

Ymkje Baukes

Wilhelmina Veenstra

Halbe Veenstra

Fransicus Dikkeschey

Jacob Dikkeschey

Jacob Feenstra

Yemkje Feenstra

Antje Dikkeschey

Cornelia Dikkeschey

Halbe Dikkeschey

Sjoerd Dikkeschey

Ymkje Feenstra

Watze Feenstra

Jacobus Feenstra

Thomas Feenstra

Anna Veenstra

Watze Veenstra

Symon Veenstra

Pieter Feenstra

Watze Veenstra

Tjetje Veenstra

Jacob Veenstra

Symon Veenstra

Jacobus Veenstra

Gjolt Feenstra

Frans Veenstra

Halbe Feenstra

Watze Feenstra

Sietske Veenstra

Sjoertje de Vries

Anna Feenstra

Harmke de Vries

Bartholomeus Feenstra

Philippus Feenstra

Corneliske de Vries

Tjitske Feenstra

Jacobus Feenstra

Anna Feenstra

Halbertje de Vries

Halbe Feenstra

Dirkje Hager

Ulbe de Vries

Sytske Feenstra

Watze Hager

Janke de Vries

Christiaan Draaisma

Watze Draaisma

Christina Feenstra

Anna Draaisma

Hubert Westerhuis

Martha Draaisma

Antje Westerhuis

Wybe Westerhuis

Ate Westerhuis

Ymkje Westerhuis

Wiepkjen Wybes Feenstra

Trijntje Westerhuis

Roel Westerhuis

Jan Westerhuis

Klaas Westerhuis

Ymkje Westerhuis

Rinske Westerhuis

Sytske Baukes

Halbe Wybes Feenstra

Wybe Feenstra

Ruurdtje Feenstra

Oepke Feenstra

N

Antje Halbes

Roelof Feenstra

Otte Feenstra

Beitske Feenstra

Geertje Feenstra

Johanna Rutkens

Ferdinand Rutkens

Antje Feenstra

Otte Feenstra

Frederika Rutkens

Roelof Rutkens

Tjerk Douma

Johanna Douma

Trijntje Feenstra

Johanna Douma

Doetje Feenstra

Tjerk Douma

Rinske Feenstra

Otte Douma

Antje Feenstra

Halbe Ruurds Elsenga

Aurelia Kuipers

Cornelia Kuipers

Sytske Feenstra

Antje Kuipers

Halbe Feenstra

Hendrik Kuipers

Bauke Baukes Feenstra

Halbe Kuipers

Ymkje Feenstra

Antje Kuipers

Antje Feenstra

Rienk Feenstra

Foekje Sietske Kuipers

Rienk Feenstra

Sietske Kuipers

Jitske Kuipers

Jitske Kuipers

Antje Klazes Feenstra

Jitske Kuipers

Klaas Feenstra

Popke Kooi

Antje Klazes Feenstra

Gijsbert Bakker

Wijtze-Gerrit Kooi

Antje Feenstra

Thomas Kooi

Rinske Feenstra

Grietje Kooi

Rinske Roels Walda

Grietje Martens Veenema

Doetje Feenstra

Antje Walda

Sjoerdtje Feenstra

Gjalt Walda

Martha Feenstra

Roelof Walda

Jan Walda

Hendrik Walda

Jacob Walda

Meintje Walda

Rinske Walda

Jacob Walda

Doetje Walda

Wybe Feenstra

Gerrit Wybes Feenstra

Jifke Feenstra

Gjalt Walda

Gjalt Feenstra

Johannes Feenstra

Gjalt Feenstra

Wybe Feenstra

Thijsjen Feenstra

Wybe Feenstra

Adrianus Feenstra

Roelof Feenstra

Wybe Feenstra

Doetje Roelofs Walda

Adrianus Feenstra

Jakob Roelofs Walda

Anna Feenstra

Pieter Tjerks

Antje Feenstra

Sandrene Schut

Grietje Tjerks

Sjoerdtje Feenstra

Sytske Pieters

Teuntje Tjerks

Renske Feenstra

Tjerk Pieters

Pieter Tjerks

Wypkje Feenstra

Pieter Baukes

Antje Pieters

Cornelis Baukes

Pieter Tjerks Feenstra

Anne Feenstra

Bauke Pieters

Bauke Tjerks Feenstra

Sytske Paulusma

Gerlske Baukes

Halbe Pieters

Grietje Postma

Sytske Wybes

Wybe Baukes

Bauke Postma

Folkert Wybes

Ymkje Baukes

Klaas Postma

Tjitske Zeilstra

Klaas Postma

Pieter Postma

Johannes Postma

Klaas Knol

Pieter Zeilstra

Stijntje Pieters Zijlstra

Sjoukjen Knol

Auke Pieters

Johannes Zeilstra

Pieter Knol

Bauke Zeilstra

Lykele Zeilstra

Hendrik Zeilstra

Bauke Zeilstra

Roelof Zeilstra

Geertje Zeilstra

Wybe Zeilstra

Stientje Zeilstra

Jelkje Baukes

Hylkjen Zijlstra

Pieter Wybes

Ymkje Feenstra

Wobbe Wybes

Lamkje Feenstra

Froukje de Vries

Fentje Feenstra

Sake Feenstra

Sake Feenstra

Ymkje Wybes

Wybe de Vries

Roelofke Schokker

Ymkje Schokker

Fentje de Vries

Johannes Schokker

Johanna Schokker

Wiepkje Schokker

Ymkje de Vries

Ymkje Schokker

Pieter Piebes

Nutter Zeilstra

Piebe Zeilstra

Piebe Pieters

Piebe Zeilstra

Roelof Zeilstra

Pieter Zeilstra

Sytske Piebes

Ruurd Groeneveld

Piettje Cornelis

Kornelis Groeneveld

Ruurd Veenstra

Wietske Groeneveld

Roelofke Veenstra

Ruurd Groeneveld

Baukjen Groeneveld

Pieter Groeneveld

Kornelis Bosma

Rinze Bosma

Trijntje Bosma

Ruurd Bosma

Kornelis Feenstra

Trijntje Bosma

Pietje Feenstra

Pieter Feenstra

Pieter Feenstra

Douwe Bosma

Dirk Feenstra

Sjoerd Feenstra

Geertje Bosma

Hantje Feenstra

Klaas Bosma

Jouke Feenstra

Geert Bosma

Cornelis Wybes

Sjoerd Feenstra

Cornelis Feenstra

Pieter Bosma

Elisabeth Feenstra

Cornelis Feenstra

Wisse Feenstra

Cornelis Pieters

Elisabeth Feenstra

Rients Feenstra

Sjoerdtje Feenstra

Pieter Veenstra

Tjibbe Feenstra

Pieter Baukes

Hendrik Feenstra

Pieter Beintema

Ynse Beintema

Geertje Cornelis

Janke Feenstra

Cornelis Beintema

Elisabeth Beintema

Cornelis Beintema

N

Baukje Steensma

Petrus Siesling

Bauke Cornelis

Petrus Steensma

Antje Siesling

Janke Steensma

Bauke Steensma

Beitske Kornelis Steensma

Jisseltje Steensma

Korneliske Feenstra

Janke Kornelis Steensma

Kornelis Steensma

Albertus Kornelis Steensma

Rein Kornelis Steensma

Geertje Steensma