Simon Duiker, geboren te Harlingen op 23 juni 1848, zoon van Lykle Olpherts Duiker (kantoorbediende en deurwaarder der directe belastingen) en Elisabeth Eeltjes Tichelaar, overleden te Leeuwarden op 10 december 1886, 38 jaar oud.