Halbe Jacobs Veenstra, geboren te Tietjerksteradeel op 3 november 1815, zoon van Jacob Halbes Feenstra (turfschipper en arbeider) en Froukje Watzes Pruiksma, overleden te Amsterdam op 17 juli 1849, 33 jaar oud.