Yemkje Jacobs Feenstra, geboren te Harlingen op 8 februari 1818, dochter van Jacob Halbes Feenstra (turfschipper en arbeider) en Froukje Watzes Pruiksma, overleden te Leeuwarden op 24 oktober 1900, 82 jaar oud.


Haar dochter van een onbekende man:

Yemkje is getrouwd te Leeuwarden op 31 mei 1848, op 30-jarige leeftijd (2) met
Christiaan Dikkeschey ook genaamd Christiaan Dikkescheid (33 jaar oud), geboren te Leeuwarden op 30 juli 1814, zoon van Frans Dikkescheid en Antje Sjoerds, overleden aldaar op 26 mei 1871, 56 jaar oud.

Uit dit huwelijk: