Het gezin van Sjoerd Gerrits Feenstra heeft model gestaan voor het gezin waarnaar Sjoukje Bokma de Boer (Nynke van Hichtum), echtgenote van Pieter Jelles Troelstra, haar boek Afke's Tiental heeft geschreven.

Sjoerd Gerrits Feenstra, geboren te Wartena op 24 oktober 1837, zoon van Gerrit Ottes Feenstra (schipper, bakker, koopman, koopman en schipper) en Antje Regnerus Seinstra (naaister en bakkerin), schippersknecht, bakkersknecht en pakhuisknecht, overleden te Warga op 19 augustus 1915, 77 jaar oud.


Sjoerd is getrouwd te Idaarderadeel op 6 mei 1868, op 30-jarige leeftijd met
Harmke Joukes Tuinstra (20 jaar oud), geboren te Wartena op 19 november 1847, dochter van Jouke Tjerks Tuinstra (boerenarbeider en arbeider) en Hiltje Wierds Postma, overleden te Huizum op 17 januari 1921, 73 jaar oud.

Uit dit huwelijk: