Roelof Ottes Feenstra, geboren te Warga op 21 oktober 1844, zoon van Otte Wybes Feenstra (schipper, arbeider, schipper en arbeider) en Johanna Oepkes Bouwma, kuiper, overleden te Wartena op 22 april 1876, 31 jaar oud.


Roelof is getrouwd te Idaarderadeel op 13 mei 1871, op 26-jarige leeftijd met
Hotske Eeltjes Kapper (23 jaar oud), geboren te Wartena op 7 mei 1848, dochter van Eeltje Jacobus Kapper (timmerknecht en timmerman) en Beitske Pieters Westra, overleden te Wartena op 24 januari 1886, 37 jaar oud.
Hotske is later getrouwd te Idaarderadeel op 28 juni 1877, op 29-jarige leeftijd met Jacob Wijbes van der Kolk (44 jaar oud), geboren te Wartena op 2 december 1832, zoon van Wijbe Hessels van der Kolk en Jeltje Jacobs Lap, ijzersmid.

Uit dit huwelijk: