Klaas Wybes Feenstra, geboren te Wartena op 6 februari 1822, zoon van Wybe Ottes Feenstra (bakkersknecht, koopman, winkelier en winkelier) en Antje Halbes Feenstra (winkelierster), schipper en beurtschipper, overleden te Beetsterzwaag op 15 juni 1864, 42 jaar oud.


Klaas is getrouwd te Opsterland op 26 juni 1858, op 36-jarige leeftijd met
Joukjen Fokkes Annema (26 jaar oud), geboren te Beets op 11 mei 1832, dochter van Fokke Sytzes Annema (arbeider) en Romkjen Hendriks Veenstra, overleden te Beetsterzwaag op 22 juli 1889, 57 jaar oud.
Joukjen is later getrouwd te Opsterland op 4 maart 1869, op 36-jarige leeftijd met Lolke Bijlsma (ongeveer 48 jaar oud), geboren te Beetsterzwaag rond 1821, zoon van Hedmar Annes Bijlsma en Jeltje Johannes Lolkema. Lolke was weduwnaar van Janke Ritskes Visscher, geboren rond 1821 (?), overleden voor 4 maart 1869, hoogstens 48 jaar oud.

Uit dit huwelijk: