Rienk Halbes Feenstra, geboren te Wartena op 18 februari 1859, zoon van Halbe Wybes Feenstra (schoenmaker) en Aurelia Rienks van Keimpema, overleden te Wartena op 6 december 1859, 291 dagen oud.