Rienk Halbes Feenstra, geboren te Wartena op 24 juli 1862, zoon van Halbe Wybes Feenstra (schoenmaker) en Aurelia Rienks van Keimpema, overleden te Wartena op 16 mei 1864, 1 jaar oud.