Wybe Feenstra, geboren te Wartena op 18 december 1892, zoon van Gjalt Feenstra (arbeider, veehouder, koopman en koopman in sigaren en tabak) en Antje Jans Kooistra, veehouder, overleden te Dokkum op 21 maart 1981, 88 jaar oud.


Wybe is getrouwd te Baarderadeel op 11 mei 1921, op 28-jarige leeftijd met
Eelkje de Boer (25 jaar oud), geboren te Wirdum op 10 juli 1895, dochter van Benjamin de Boer (veehouder) en Ruurdtje de Vries, overleden te Dokkum op 27 oktober 1964, 69 jaar oud.