Wybe Pieters de Vries, geboren te Eernewoude op 15 januari 1759, gedoopt aldaar op 4 maart 1759, zoon van Pieter Baukes en Roeltje Aukes, overleden te Grouw op 9 april 1833, 74 jaar oud.


Wybe is getrouwd te Surhuisterveen op 31 maart 1793 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd met
Ymkjen Wobbes (24 jaar oud), geboren rond 2 februari 1769, gedoopt te Surhuisterveen na 2 februari 1769, dochter van Wobbe Oedses en Froukje Pieters, schippersche.

Uit dit huwelijk: