Ruurd Cornelis Veenstra, geboren te Oosterlittens op 16 november 1791, gedoopt aldaar op 11 december 1791, zoon van Cornelis Pieters (schuitevoerder, schuitevoerder en schuitevoerder) en Baukjen Ruurds (arbeidster).


Ruurd is getrouwd te Baarderadeel op 27 april 1839, op 47-jarige leeftijd met
Berber Willems Topma (47 jaar oud), geboren te Grouw op 4 oktober 1791, dochter van Willem Gerbens Topma (zonder beroep) en Wytsche Ruurds van Grouw.
Berber was weduwe van Jelle Dirks Stellingwerf, geboren rond 1758 (?), overleden te Leeuwarden op 2 februari 1828, ongeveer 70 jaar oud.