Johannes Baukes Zeilstra, geboren te Eernewoude op 29 oktober 1793, gedoopt aldaar op 1 december 1793, zoon van Bauke Pieters Zeilstra en Geertje Johannes.