Cornelis Wybes, geboren rond 1656 (?).


Cornelis is getrouwd te Eernewoude op 25 juni 1682 voor de kerk, op ongeveer 26-jarige leeftijd met
Sytske Piebes (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1660 (?), dochter van Piebe Ottes en Gerlske Sytses.

Uit dit huwelijk: