Geertje Hendriks Bosma, geboren te Menaldumadeel op 20 april 1835, dochter van Hendrik Tjallings Bosma (timmerknegt en landbouwer) en Pietje Cornelis Feenstra, overleden op 28 september 1840, 5 jaar oud.