Albertus Hendrikus Steensma, geboren te Deinum op 21 maart 1806, gedoopt aldaar op 13 april 1806, zoon van Petrus Kornelis Steensma (schoolonderwijzer) en Janke Baukes Poelstra, tuinman, kramer en winkelier, overleden te Jorwerd op 10 januari 1874, 67 jaar oud.


Albertus is getrouwd te Menaldumadeel op 23 februari 1831, op 24-jarige leeftijd met
Korneliske Cornelis Feenstra (21 jaar oud), geboren te Oosterlittens op 7 april 1809, gedoopt aldaar op 16 juli 1809, dochter van Cornelis Pieters (schuitevoerder, schuitevoerder en schuitevoerder) en Baukjen Ruurds (arbeidster), overleden te Jorwerd op 8 maart 1863, 53 jaar oud.

Uit dit huwelijk: