Riemke Nieuwland, geboren rond 1891 (?).


Riemke is getrouwd te Barradeel op 17 mei 1913, op ongeveer 22-jarige leeftijd met
Pieter Feenstra (23 jaar oud), geboren te Achlum op 7 maart 1890, zoon van Dirk Cornelis Feenstra (timmermansknecht en landbouwer) en Hittje Hiemstra.