Sytske Wybes, geboren te Harlingen op 6 maart 1785, gedoopt aldaar op 27 maart 1785, dochter van Wybe Baukes en Gepke Folkerts Wadman.