Janna Olpherts, geboren te Harlingen op 30 september 1793, gedoopt aldaar op 15 oktober 1793, dochter van Olphert Symons (schipper) en Sytske Freerks.