Antje Olpherts, geboren te Harlingen op 19 september 1805, gedoopt aldaar op 1 oktober 1805, dochter van Olphert Symons (schipper) en Sytske Freerks.