Nutter Piebes Zeilstra, geboren te Harlingen op 13 maart 1794, gedoopt aldaar op 15 april 1794, zoon van Piebe Pieters en Dieuwke Nuttes, overleden te Barradeel op 25 februari 1848, 53 jaar oud.


Nutter had een relatie met
Ymkje Hendriks Dijkstra, geboren rond 1777, overleden te Barradeel op 5 december 1833, ongeveer 56 jaar oud.

Uit deze relatie: