Jacob Dikkeschey, geboren te Leeuwarden op 24 maart 1846, zoon van Christiaan Dikkeschey en Yemkje Jacobs Feenstra, overleden aldaar op 29 november 1899, 53 jaar oud.