Halbe Dikkeschey, geboren te Leeuwarden op 20 maart 1854, zoon van Christiaan Dikkeschey en Yemkje Jacobs Feenstra, overleden aldaar op 29 juni 1926, 72 jaar oud.