Janke Durks de Vries, geboren te Idaarderadeel op 28 augustus 1828, dochter van Durk Cornelis de Vries en Tjitske Halbes Feenstra, overleden aldaar op 8 juli 1857, 28 jaar oud.