Gjalt Roelofs Walda, geboren te Wartena op 24 juli 1830, zoon van Roelof Hendriks Walda (boer, winkelier, winkelier en koopman) en Antje Halbes Feenstra (winkelierster), overleden te Wartena op 19 april 1859, 28 jaar oud.