Klaas Klazes Postma, geboren te Leidsendam op 5 juli 1812, zoon van Klaas Klases Postma en Tjitske Baukes Zeilstra, overleden te Bergum op 10 oktober 1813, 1 jaar oud.