Johannes Klazes Postma, geboren in mei 1825, zoon van Klaas Klases Postma en Tjitske Baukes Zeilstra, overleden te Stavoren op 17 september 1825, 4 maanden oud.