Pieter Jacobus Knol, geboren te Haskerland op 28 december 1851, zoon van Jacob Klazes Knol en Stijntje Pieters Zijlstra.