Sake Jans Feenstra, geboren te Leeuwarderadeel op 11 april 1835, zoon van Jan Fedde Jans Veenstra en Froukje Wybes de Vries, overleden te Leeuwarden op 10 augustus 1904, 69 jaar oud.