Ynse Beintema, geboren te Franeker op 23 september 1865, zoon van Rients Beintema (arbeider) en Janke Pieters Feenstra, overleden te Franeker op 6 februari 1940, 74 jaar oud.