Wiepkjen Wybes Feenstra, geboren te Idaarderadeel op 18 juni 1814, dochter van Wybe Ottes Feenstra (bakkersknecht, koopman, winkelier en winkelier) en Antje Halbes Feenstra (winkelierster).


Wiepkjen is getrouwd te Idaarderadeel op 20 juli 1833, op 19-jarige leeftijd met
Pier Huberts Westerhuis (19 jaar oud), geboren te Idaarderadeel op 18 januari 1814, zoon van Hubert Ates Westerhuis en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk: