Antje Westerhuis, geboren te Wartena op 18 augustus 1837, dochter van Pier Huberts Westerhuis en Wiepkjen Wybes Feenstra, overleden te Workum op 17 september 1923, 86 jaar oud.


Antje is getrouwd te Idaarderadeel op 11 mei 1864, op 26-jarige leeftijd met
Roelof Veenstra (25 jaar oud), geboren te Tietjerksteradeel op 29 oktober 1838, zoon van Roelof Rinzes Veenstra en Gerlske Piebes de Jong, overleden te Workum op 27 februari 1893, 54 jaar oud.