Wybe Westerhuis, geboren te Idaarderadeel op 7 augustus 1839, zoon van Pier Huberts Westerhuis en Wiepkjen Wybes Feenstra.