Jan Westerhuis, geboren te Idaarderadeel op 8 februari 1847, zoon van Pier Huberts Westerhuis en Wiepkjen Wybes Feenstra.


Jan is getrouwd te Leeuwarden op 16 december 1871, op 24-jarige leeftijd met waarschijnlijk
Antje van der Werff.