Klaas Westerhuis, geboren te Wartena op 22 augustus 1850, zoon van Pier Huberts Westerhuis en Wiepkjen Wybes Feenstra, overleden te Leeuwarden op 8 maart 1919, 68 jaar oud.


Klaas is getrouwd te Achtkarspelen op 2 oktober 1880, op 30-jarige leeftijd met
Antje Zwart (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Twijzel rond 1858, dochter van Gerrit Gerrits Zwart en Hinke Hielkes de Vries.