Tjerk Douma, geboren te Baarderadeel op 29 juni 1884, zoon van Douwe Tjerks Douma (timmerman) en Trijntje Ottes Feenstra.