Sandrene Schut, geboren te Sioux Center [Iowa USA] op 11 april 1903, dochter van Sander Schut en Antje Feenstra, overleden aldaar in het jaar 1992, 89 jaar oud.