Albertus Douwes, geboren te Harlingen op 18 maart 1855, zoon van Simon Jansen Douwes (turfdrager) en Johanna Siebertus Parant, werkman, overleden te Harlingen op 15 mei 1940, 85 jaar oud.


Albertus is getrouwd te Harlingen op 30 mei 1878, op 23-jarige leeftijd met
Berbora Gonggrijp (40 jaar oud), geboren te Harlingen op 16 september 1837, dochter van Harmen Joostes Gonggrijp (commandeur der korendragers en zaakwaarnemer) en Jantje Andries Hondema (turfmeetster), dienstbode, overleden te Harlingen op 19 juni 1918, 80 jaar oud.
Berbora is eerder getrouwd te Harlingen op 16 mei 1861, op 23-jarige leeftijd met Jan Leijenaar (27 jaar oud), geboren te Harlingen op 16 juni 1833, zoon van Albert Eelkes Leijenaar (pottebakkersknecht, bakkersknecht, pottenbakker en pottebakkersknecht) en Janke Jans van Oudt (dienstmeid), houtmolenaar en houtzaagmolenaarsknecht, overleden te Steenwijk op 21 januari 1871, 37 jaar oud. Berbora had eerder een relatie met N.N., geboren rond 1846 (?).

Uit dit huwelijk: