Hendrik Tjallings Bosma, geboren te Deinum op 8 december 1799, gedoopt aldaar op 26 december 1799, zoon van Tjalling Douwes Bosma (koopman) en Trijntje Klases van Tuinen (koopvrouw), timmerknegt en landbouwer, overleden te Smallingerland op 21 december 1872, 73 jaar oud.


Hendrik is getrouwd te Menaldumadeel op 18 april 1819, op 19-jarige leeftijd met
Pietje Cornelis Feenstra (21 jaar oud), geboren te Makkum op 12 juni 1797, gedoopt te Oosterlittens op 31 augustus 1800, dochter van Cornelis Pieters (schuitevoerder, schuitevoerder en schuitevoerder) en Baukjen Ruurds (arbeidster), overleden te Smallingerland op 25 augustus 1885, 88 jaar oud.

Uit dit huwelijk: