Roel Westerhuis, geboren te Idaarderadeel op 9 juli 1845, zoon van Pier Huberts Westerhuis en Wiepkjen Wybes Feenstra.